Οι Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων “Social Skills” απευθύνονται σε παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ένταξη ενός παιδιού σε συγκεκριμένη ομάδα (2-4 ατόμων) γίνεται βάσει του αναπτυξιακού, γνωστικού και ηλικιακού του επιπέδου και των εξατομικευμένων στόχων που θέτουμε για το κάθε παιδί. Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα. Η ομάδα επιβλέπεται και συντονίζεται πάντα από ειδικό θεραπευτή (ψυχολόγο, εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια), επιδιώκοντας παράλληλα την γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν ήδη διδαχθεί ή διδάσκονται στα ατομικά τους προγράμματα. Πριν την ένταξη του παιδιού σε συγκεκριμένη ομάδα, πραγματοποιούνται ορισμένες ατομικές συνεδρίες προκειμένου αφενός να γίνει διερεύνηση των δυνατοτήτων του παιδιού και αφετέρου, να προετοιμαστεί το παιδί για την ομαδική εμπειρία. Σε περίπτωση, που το παιδί παρακολουθεί ήδη πρόγραμμα στο κέντρο μας, πραγματοποιείται συνάντηση με τον ή τους θεραπευτές που παρακολουθούν το παιδί προκειμένου να τεθούν οι στόχοι ένταξής του στην ομάδα. Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική αλληλεπίδραση των παιδιών και είναι απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους. Μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμόρφωσης, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Επιπλέον, στόχος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η ενίσχυση αλληλεπίδρασης, η αύξηση της συγκέντρωσης προσοχής κατά την διαδικασία εκτέλεσης δραστηριοτήτων (περιμένω τη σειρά μου, παρακολουθώ τον συμπαίκτη μου, περιμένω στη θέση μου), η δημιουργία θετικών σχέσεων και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μέσω κινητικών εμπειριών (Kινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne). Στις ομάδες χρησιμοποιούνται δραστηριότητες όπως ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων. Μέσα σε ένα ασφαλές και σταθερό πλαίσιο διδάσκονται εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης συναισθημάτων, συμπεριφορών και καταστάσεων μέσω video modeling. Έτσι, διευκολύνεται η έκφραση και η κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων αλλά και των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση), επιδιώκεται η αυτογνωσία, δοκιμάζονται διάφορες συμπεριφορές και ελέγχονται διάφορες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα οριοθετείται και πλαισιώνεται η εκάστοτε εμπειρία. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των ομάδων μας.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο stoxeuw.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ