Εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα και αγάπη για τα παιδιά

Θωμαδάκη Μαρία

Εργοθεραπεύτρια BA,S.I. Pediatrics (Επιστημονική Υπεύθυνη)

Εργοθεραπεύτρια (παιδιατρική), πτυχιούχος Τμήματος Εργοθεραπείας (ΑΤΕΙ Αθήνας 2009), εξειδικεύτηκε στην θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (S.I. pediatrics 2009-2011), με καθηγητή τον "Δημήτρη Μυλωνάδη, MScOT (paediatrics) BSc (Hons) OT, μέλος του Sensory Integration Network UK & Irelan" και εκπαιδεύτηκε στις θεραπευτικές προσεγγίσεις: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), TEACCH (Οπτικοποιημένο Δομημένο Πρόγραμμα), Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories).
Από το 2009 εως σήμερα εργάζεται στον Ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνη σε προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης, και σε ατομικές και ομαδικές θεραπείες παιδιών με: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας, Κινητικές και Αναπτυξιακές Δυσκολίες. Τέλος, έχει ολοκληρώσει κύκλους εποπτικών – εκπαιδευτικών συναντήσεων για εργοθεραπευτές. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.


Θωμαδάκη Γεωργία

Εργοθεραπεύτρια BA,S.I. Pediatrics

Φοίτησε στο ΑΤΕΙ Εργοθεραπείας και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2010. Εξειδικεύτηκε στη θεραπεία της «Αισθητηριακής ολοκλήρωσης για παιδιά», και εκπαιδεύτηκε στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές με τη θεραπευτική μέθοδο Pecs (Εναλλακτική Μέθοδος Επικοινωνίας) και, στην Προσέγγιση CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance- Γνωσιακός Προσανατολισμός στην Καθημερινή Εκτέλεση Έργου). Στην επαγγελματική της πορεία έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων για ομαδικά προγράμματα, στο αντικείμενο της ειδικής αγωγής, ανάμεσα στα οποία είναι η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne και η γιόγκα για παιδιά με ιδιαιτερότητες (ΔΕΠΥ, αυτισμός, κ.λ.π. ) ως ένα ακόμα εργαλείο στην αποκατάσταση δυσκολιών προσοχής, αυτορρύθμισης, υπερκινητικότητας και κινητικού συντονισμού .
Από τότε έως σήμερα, εργάζεται σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,(2-14 ετών) με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα , κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και σε δημόσια σχολεία, ως συνοδός σε παράλληλη στήριξη παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, δουλεύει ατομικά και σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων με παιδιά δίνοντας μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση του παιχνιδιού μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις όπως την Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne. Τέλος, έχει ολοκληρώσει κύκλους εποπτικών – εκπαιδευτικών συναντήσεων για εργοθεραπευτές καθώς επίσης και, τον κύκλο εποπτικών - εκπαιδευτικών συναντήσεων για επαγγελματίες εργοθεραπείας σε θέματα όρασης. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.


Αθανασέκου Μαρία

Ψυχολόγος

Απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας το 2005 από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College). Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διεθνή Κοινωνική Πρόνοια για το Παιδί και την Οικογένεια» , του Τμήματος Ψυχοκοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, (MA Ιn International Child Welfare, 2007). Εξειδίκευσε τις γνώσεις της ολοκληρώνοντας με επιτυχία το ετήσιο σεμινάριο ειδικής αγωγής «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική», καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια «Συμβουλευτική και Θεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας» και «Παιγνιοθεραπεία» που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavioral Analysis – ABA) και στο σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - PECS). Στην επαγγελματική της πορεία έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων όσον αφορά την τέχνη ως θεραπευτικό μέσο και αξιολογητικό εργαλείο (θεατρικό παιχνίδι, παιδικό ιχνογράφημα).
Από το 2008 έως και σήμερα, εργάζεται ως ψυχολόγος στον ιδιωτικό τομέα, σε διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, σε εκπαιδευτικά πλαίσια προσχολικής αγωγής ως συνοδός παράλληλης στήριξης με στόχο την ένταξη των παιδιών σε αυτά τα πλαίσια αλλά και σε ομάδες παιδιών. Η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, τη συμβουλευτική γονέων καθώς και την εκπαίδευση γονέων σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, στα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης χρησιμοποιεί εργαλεία όπως Κοινωνικές Ιστορίες, Comic Strip Conversations καθώς και άλλες Γνωσιακές- Συμπεριφορικές τεχνικές.

Αποστόλου Μαρία

Λογοθεραπεύτρια

Φοίτησε στο ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2012. Είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Γραφής Τυφλών (Γραφή Braille). Εξειδικεύτηκε στις Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές του λόγου, στην αξιολόγηση και παρέμβαση φωνολογικών διαταραχών, στην αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών με διαταραχές στην ροή του λόγου (τραυλισμός). Στην επαγγελματική της πορεία έχει μετεκπαιδευτεί μέσα απο σεμινάρια στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση νηπίων – παιδιων και εφήβων με Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, Αρθρωτικες– Φωνολογικές Διαταραχές, τραυλισμό, μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας. Έχει εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH (Επικοινωνία και Διαχείριση της Συμπεριφοράς) επισης ολοκλήρωσε το Ά και Β' επίπεδο Φωνοθεραπείας “Integrated Voice Therapy”. Από το 2012 έως και σήμερα εργάζεται σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (2-14 ετών) με καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου, διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχοκινητική καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες και άλλες διαταραχές. Τέλος, έχει ολοκληρώσει κύκλο εποπτικών σεμιναρίων που αφορούν στην διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου και ομιλίας.


Βεκρή Ζηνοβία

Βοηθός εργοθεραπείας

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Δ.Ι.Ε.Κ Χαϊδαρίου το 2016 με ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπείας και έκτοτε εποπτεύεται από Εργοθεραπευτή, σε θέματα Παιδιατρικής Εργοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ασχολήθηκε με τον κλάδο της Ψυχιατρικής Εργοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και αργότερα σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο τμήμα Εργοθεραπείας. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης με καθηγητή τον Δημήτρη Μυλωνάδη. Με στόχο την συνεχή της εκπαίδευση στον τομέα της παιδιατρικής εργοθεραπείας παρακολουθεί σεμινάρια και ημερίδες ανάμεσα στα οποία είναι «η Αισθητηριακή Αμυντικότητα» του Μετροπολιτικού Κολεγίου, «Αξιολόγηση- Ερμηνεία Παιδικού Σχεδίου και Ιχνογραφήματος», Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, “Teacch- Κατανοώντας τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος” κ.α. Έχει πάρει μέρος στο 1ο Συνέδριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης που διοργάνωσε η εταιρεία Sensory Integration Greece και η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων με προβλήματα Συμπεριφοράς.
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως βοηθός εργοθεραπευτή και, με την παρουσία του εργοθεραπευτή, συμβάλλει στηv υλοποίηση πρωινών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας (κατασκευές, μουσικοκινητική, messy/ sensory play κ.α.). Συμμετείχε στις Πανελλήνιες Συναντήσεις Ένωσης Βοηθών Εργοθεραπευτών όπου είναι και μέλος.


Γαροφαλάκη Τριανταφυλλιά

Παιδοψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια

Ειδική Παιδοψυχίατρος και πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας. Έχει εκπαιδευτεί σε θεωρία και τεχνική της Θεραπείας Ζεύγους, της Ομαδικής Αναλυτικής Θεραπείας, της Σχέσης μητέρας - βρέφους και της Κλινικής Συμβουλευτικής. Έλαβε την εκπαίδευση της στην Παιδοψυχιατρική κλινική του ΓΝΑ Σισμανόγλειο ενώ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με την ειδίκευσή της. Από το 2011 συμμετέχει σε ομιλίες ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή παιδιά/εφήβους και διοργανώνονται από σχολικούς φορείς. Επίσης έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αιγινητείου Νοσοκομείου για την Διαταραχή Διαγωγής στα κορίτσια και τις έφηβες με τίτλο Fem Nat-CD. Από το 2008 εργάζεται θεραπευτικά με παιδιά, εφήβους και ενήλικες.


Γερολυμάτου Σταυρούλα

Ψυχολόγος

Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2016 και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων (2013-2014) του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο». Εργάστηκε εθελοντικά στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μετάδραση» με βασικό αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών προσφύγων. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του οποίου πραγματοποίησε πρακτική άσκηση υπό εποπτεία με χρονική διάρκεια ένα έτος σε φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (9ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄Αθήνας). Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε σχολικές μονάδες της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει παρακολουθήσει ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια με βασικό αντικείμενο θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και παιδοψυχολογίας.


Καματερού Μαρία

Φυσικοθεραπεύτρια bobath NDT

Φοίτησε στο ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2012. Εξειδικεύτηκε στην Νευρο-εξελικτική αγωγή Bobath-μεταπτυχιακή βασική εκπαίδευση για εργαζόμενους θεραπευτές 8 εβδομάδων/ 40 ημερών (Αθήνα, Μάιος 2013 έως Φεβρουάριος 2014) και μεταπτυχιακή εκπαίδευση νευροαναπτυξιακής αγωγής εξειδίκευσης για νεογνά και βρέφη <>, Αθηνα 12-17/03/2019 και 5-10/04/2019. Στην επαγγελματική της πορεία έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στο αντικείμενο της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και σε παρακλάδια της, όπως: Νευροαναπτυξιακή και Νευρολογική αξιολόγηση πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών (0-42 μήνες) «Κλίμακα Hammersmith/Dubowitz» (αρχές υπερηχογραφήματος εγκεφάλου, Αθήνα 2016), Δοκιμασία Bayley III (Κινητική, Γνωστική, Κοινωνικοσυναισθηματική, επικοινωνιακή και Προσαρμοσμένη Εκτίμηση) και θεραπευτική κολύμβηση «Halliwick Foundation Course» (Διακλαδικό Κέντρο Αποκατάστασης Αθήνα, Απρίλιος 2016). Έχει επάρκεια εκπαιδευτή Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας «Μέθοδος HIKER» Ελλάδας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.), Αθήνα 2009 -2011.
Από το 2012 έως σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε ατομικές θεραπείες παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, μυοπάθειες-μυοδυστροφίες, σύνδρομο Angelman, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Cri du chat (κλάμα της γάτας), ψυχοκινητική καθυστέρηση καθώς και ατομικές θεραπείες ενηλίκων όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και σκλήρυνση κατά πλάκας. Ακόμη στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί σε διαφορετικά πλαίσια όπως συνοδός παιδιού σε θερινή κατασκήνωση (2009 ως 2016), παράλληλη στήριξη παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σε δημόσιο νηπιαγωγείο και δημοτικά (2013 ως σήμερα) και ιπποθεραπεύτρια σε ιδιωτική θεραπευτική ομάδα αποκατάστασης θεραπευτικής ιππασίας (2012 ως 2016).


Καρανικόλα Χριστίνα

Επόπτρια τμήματος Λογοθεραπείας

Απόφοιτος της σχολής Λογοθεραπείας στο ΑΤΕΙ Ιωαννίνων (2006) . Ολοκληρώνοντας της σπουδές της, συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης (2008) με εξειδίκευση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Disorder). Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως «Great Expectations and Social Stories: Advanced Ideas and Applications" Inst. Carol Gray, «Teaching language skills during Daily Activities to Children with Autism or Other Developmental Disabilities» James Partington, Ph.D., BCBA, Συμμετείχε στο πρόγραμμα πρώιμης αντιμετώπισης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βύρωνα-Καισαριανής: Θεραπεία Περιστατικών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.
Στα πλαίσια των σπουδών της πραγματοποίησε κλινική άσκηση σε διάφορα ιδιωτικά πρωινά σχολεία με κύριο πλαίσιο το "Reach for the stars Learning Center". Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα Cygnet: δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Είναι πιστοποιημένη λογοθεραπεύτρια στη μέθοδο Hanen ," It Takes Two To Talk" και "More than words". Είναι συντονίστρια ομάδων γονέων με θέματα ανάπτυξης λόγου και επικοινωνίας.


Κολιοφώτη Όλγα

Ειδική Παιδαγωγός

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (2000-2005), εξειδικεύτηκε στην Ειδική Αγωγή με μεταπτυχιακό στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στις μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-δυσαριθμία-νοητική στέρηση- για άτομα ειδικών κατηγοριών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στην αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε). Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει συνοδός σε παράλληλη στήριξη παιδιού με Asperger σε δημόσιο φορέα καθώς και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών με Δεπ-Υ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Πάσχου Θεοδώρα

Λογοθεραπεύτρια

Φοίτησε στο ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2012. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων όσον αφορά τη θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες, τραυλισμό και φωνής. Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδεύσεις σε θεραπευτικούς μεθόδους και συστήματα επικοινωνίας καθώς και, στη χορήγηση σταθμισμένων ελληνικών δοκιμασιών. Έχει εκπαιδευτεί στη θεραπευτική μέθοδο ΜΑΚΑΤΟΝ (ανάπτυξη επικοινωνίας με τη χρήση νοημάτων ή γραφικών συμβόλων), στη μέθοδο Intensive Interruction (εντατική αλληλεπίδραση) που χρησιμοποιείται κυρίως στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Πρωτόκολλο M.O.R.E «Ενσωματώνοντας το Στόμα με Αισθητηριακές και Στασικές Λειτουργίες», στο πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH (Επικοινωνία και Διαχείριση της Συμπεριφοράς), στη χορήγηση του προγράμματος ΑΘΗΝΑ TEST (αξιολόγηση και παρέμβαση) και ολοκλήρωσε το Ά επίπεδο Φωνοθεραπείας “Integrated Voice Therapy”. Τέλος, έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση νηπίων, παιδιών και εφήβων με Δεπ-Υ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (2016).
Από το 2012 έως σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στην αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με νοητική στέρηση, φωνολογικές δυσκολίες, δυσπραξία λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, καθυστέρηση ομιλίας, παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και τραυλισμό. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Λογοθεραπευτών Ελλάδος.

Σταυροπούλου Παναγιώτα

Ειδική Παιδαγωγός

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κατεύθυνση τη Ψυχολογία, (2015). Εξειδικεύτηκε στην Ειδική Αγωγή μέσω του ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία», από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (2016-1017). Είναι πτυχιούχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή από τα πανεπιστήμια Λευκωσίας και Πατρών. Επιπλέον, έχει επιμορφωθεί στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Easy Education, (2017) και στην υποστήριξη και παρέμβαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2020). Από τον Ιούλιο του 2020, παρακολουθεί επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με: "Ειδική Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά" Είναι κάτοχος του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, (2017). Από την αρχή των σπουδών της έως και σήμερα εργάζεται σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως συνοδός σε παράλληλη στήριξη, με στόχο την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητας και εγκεφαλική παράλυση.

Τσεκιτσίδη Μαλαματένια-Μαρία

Εργοθεραπεύτρια

Αποφοίτησε από το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρώην ΑΤΕΙ Αθηνών) και τα τελευταία 2 χρόνια εργάζεται σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (2-14 ετών) με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητας, κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Από το 2015 έως σήμερα και με στόχο την δια βίου εκπαίδευση, παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, τη ΔΕΠ-Υ, την τέχνη ως θεραπευτικό μέσο «Θεατρικό Παιχνίδι: με κάθε χρώμα - ένα χρώμα - χρήση ήχου», και την αισθητηριακή ολοκλήρωση «Η Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας/ Ολοκλήρωσης και οι Λειτουργικές της επιπτώσεις στη ΔΕΠΥ». Εξειδίκευσε τις γνώσεις της ολοκληρώνοντας με επιτυχία το «Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη ΔΑΦ «Αξιολόγηση & Αποκατάσταση Παιδιών & Εφήβων». Η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει το Wilbarger Brushing Protocol, το M.O.R.E. (Motor- Oral- Respiration- Eyes), το TEACCH (Οπτικοποιημένο Δομημένο Πρόγραμμα) και τη κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο stoxeuw.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ