Διαγνωστικά Εργαλεία

H ονομασία του WISC βγαίνει από τα αρχικά των λέξεων Weschler Intelligence Scale for Children. Πρόκειται για ένα τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε παιδιά από 6 μέχρι και 16 ετών. Φτιάχτηκε τ0 1949 από τον Αμερικανό ψυχολόγο David Weschler, ενώ το 1997 έγινε η προσαρμογή του στα ελληνικά. Θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών και της νοημοσύνης των παιδιών.

Τι περιλαμβάνει το τεστ

Το τεστ χωρίζεται σε 2 είδη κλιμάκων, τις λεκτικές και τις πρακτικές κλίμακες με επιμέρους δραστηριότητες στην κάθε μία. Το επίπεδο δυσκολίας του τεστ είναι πάντα ανάλογο με την ηλικία του παιδιού. Επίσης για τις περισσότερες ασκήσεις υπάρχει χρονικό όριο.

Λεκτικές κλίμακες- χωρίς μολύβι και χαρτί

Πληροφορίες - Το παιδί καλείται να απαντήσει προφορικά σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων
Αριθμητική - Ασκήσεις αριθμητικών προβλημάτων
Μνήμη αριθμών - Το παιδί πρέπει να επαναλάβει ακολουθίες αριθμών όπως της ακούει από τον εξεταστή.
Λεξιλόγιο - Ορισμοί λέξεων
Ομοιότητες - Εντοπισμός ομοιοτήτων μεταξύ δύο αντικειμένων ή εννοιών. π.χ. τι κοινό έχει το γάλα με το νερό; Κατανόηση - Λύσεις, προτάσεις και εξηγήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινής ζωής. π.χ. Τι θα κάνεις αν κοπείς στο δάχτυλό σου;

Πρακτικές κλίμακες
Κωδικοποίηση
Συμπλήρωση εικόνων - τι λείπει από κάθε εικόνα
Σειροθέτηση εικόνων - ανακατεμένες εικόνες μιας ιστορίας
Συναρμολόγηση αντικειμένων - παζλ
Σχέδια με κύβους - Δημιουργία με βάση συγκεκριμένου σχεδίου
Σύμβολα - Το παιδί βλέπει δύο ομάδες συμβόλων και εντοπίζει όμοια σχήματα
Λαβύρινθοι
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Καταγράφεται η βαθμολογία κάθε κλίμακας σε αρχικές τιμές. Γίνεται μετατροπή με τη βοήθεια πινάκων σε τυπικούς βαθμούς, βάσει των οποίων δίνονται οι αναπτυξιακές ηλικίες που αντιστοιχούν στην επίδοση του παιδιού σε κάθε κλίμακα Υπολογίζονται τρεις δείκτες: o δείκτης λεκτικής νοημοσύνης, ο δείκτης πρακτικής νοημοσύνης και ο γενικός δείκτης, από την επίδοση σε όλες τις υπόκλίμακες του τεστ.

Ποιοι κάνουν το τεστ WISC
Οι εξεταστές είναι ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Το τεστ διαγνώσκει μαθησιακές δυσκολίες;

Το WISC-III δίνει ελάχιστα στοιχεία για μαθησιακές δυσκολίες ή για το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Μέσα στις επιμέρους ενότητες του έχει κάποιες δραστηριότητες που εξετάζουν το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού. Όμως δεν είναι τεστ διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά ένα τεστ νοημοσύνης. Πολλά κέντρα ειδικής αγωγής κάνουν το τεστ στα παιδιά που πηγαίνουν εκεί με ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ή υπερκινητικότητας, αλλά χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σταθμισμένο και αναγνωρισμένο τεστ για τις μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο stoxeuw.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ